Hlášení ze dne 9.9.2014

Kominictví Drábek Bohuslavice provádí tento a příští týden v naší obci kontrolu a čištění

komínu na plyn a tuhá paliva.

Telefon: 605 551 953